Γιατί αφαιρούνται οι άδειες των ΙΕΚ Ξυνή και Mediterranean College Β. Ελλάδος-Κινδυνεύουν με Ισόβια!

Με σημερινό ΦΕΚ με την υπογραφή του υπουργού Νίκου Φίλη, το υπουργείο Παιδείας ανακαλεί τις άδειες των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ΙΕΚ Ξυνή κ...

Με σημερινό ΦΕΚ με την υπογραφή του υπουργού Νίκου Φίλη, το υπουργείο Παιδείας ανακαλεί τις άδειες των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ΙΕΚ Ξυνή καιMediterranean College Βορείου Ελλάδος, καθώς όπως υπογραμμίζεται στο έγγραφο »κατάρτισαν πλαστά έγγραφα με σκοπό την παραπλάνηση τρίτων».

Η υποθεση του ΙΕΚ Ξυνή είχε «χαθεί» από το 2010 και μάλιστα στο ενδιάμεσο η Κυβέρνηση Σαμαρά είχε κάνει «διευκόλυνση» για χρέη του ομιλου προς το ΙΚΑ για 100χρόνια!!!!!!!!!!

Η υπόθεση αφορά τις πλαστές βεβαιώσεις φορολογικής ενημερότητας που έπαιρνε από το ΙΚΑ ενώ παράλληλα εισέπραττε επιδοτήσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Όπως αποκάλυψε το HOT DOC, τον Απρίλιο του 2010, η εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου έλαβε εντολή να ερευνήσει δραστηριότητες που αφορούσαν τη λειτουργία του ΙΕΚ Ξυνή. Ο όμιλος, σύμφωνα με καταγγελίες που είχαν φτάσει στην εισαγγελία, ήταν υπεύθυνος για μια σειρά φορολογικών παραβάσεων ενώ φερόταν να παίρνει πλαστές ασφαλιστικές ενημερότητες από το ΙΚΑ.

Στη συνέχεια, προσκόμιζε αυτές τις ενημερότητες για να μπορεί να εισπράττει από το Δημόσιο.

Εξάλλου, σύμφωνα με το βούλευμα 430/2016, για υποθέσεις πλαστογραφίας θα βρεθούν ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας μέσα στον ερχόμενο Δεκέμβριο τρία μέλη της οικογένειας Ξυνή που μετείχαν στη διοίκηση του ομίλου κατά τα έτη 2008 και 2009.
Πρόκειται για την Κατερίνα Ξυνή, την Αθηνά Ξυνή και τον Σοφοκλή Ξυνή, οι οποίοι θα βρεθούν στο εδώλιο του κατηγορουμένου για κακουργηματικές πράξεις ως υπαίτιοι «από κοινού για περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, καθώς κατάρτισαν πλαστά έγγραφα με σκοπό να παραπλανήσουν με τη χρήση τους άλλους σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, σκοπεύοντας να προσπορίσουν στον εαυτό τους περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον, διαπράττοντας πλαστογραφίες κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια σε βάρος του Δημοσίου».
Στο ΦΕΚ αναγράφονται τα εξής σε σχέση με το Mediterranean College:
Α. Ανακαλείται η υπ αριθμ. 68635/Κ1/04-05-2015 (Β’ 873) απόφαση του υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία χορηγήθηκε Άδεια Κολλεγίου με το διακριτικό τίτλο «MEDITERRANEAN COLLEGE» στην εταιρεία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Ε.» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Εγνατίας 2-4.
Β. 1. Τα αρχεία του ανωτέρω Κολλεγίου, του οποίου ανακαλείται η άδεια, όπως α , θα παραδοθούν, μερίμνει της διοικήσεως του, όπου οριστεί με νεότερη απόφαση.
2. Οι σπουδαστές του ανωτέρω Κολλεγίου δικαιούνται επιστροφής των διδάκτρων είτε μετεγγραφής σε άλλο Κολλέγιο της προτίμησής τους.
Η ανάκληση της ανωτέρω άδειας άρχεται από της δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στην απόφαση γίνεται αναφορά:
1. Στο υπ. αριθμ. 430/2016 τελεσίδικο παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών με το οποίο παραπέμπονται οι αναφερόμενοι σε αυτό ως υπαίτιοι «από κοινού, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, κατάρτισαν πλαστά έγγραφα με σκοπό να παραπλανήσουν με τη χρήση τους άλλους σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, σκοπεύοντας να προσπορίσουν στον εαυτό τους περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον, διαπράττοντας πλαστογραφίες κατ ́ επάγγελμα και κατά συνήθεια, σε βάρος του Δημοσίου με συνολικό όφελος και απειληθείσα συνολική ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ».
2. Στο υπ. αριθμ. 230 1277/22-07-2016 Γνωμοδοτικό Έγγραφο του Προϊσταμένου του Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.,
Επίσης ο υπουργός Παιδείας, στην απόφαση, επικαλείται λόγους δημοσίου συμφέροντος, ανάγκη διαφύλαξης της φερεγγυότητας, αξιοπιστίας και εύρυθμης λειτουργίας του Κολλεγίου και της αδιατάρακτης εκπαίδευσης των σπουδαστών σ’ αυτό.
H απόφαση για τα Ι.Ι.Ε.Κ. “Ξυνή”
Α.Επίσης ανακαλούνται οι κατωτέρω αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με τις οποίες χορηγήθηκαν άδειες Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) στο Ι.Ι.Ε.Κ. «Ξυνή»:
1. Την αριθμ. 120861/ΙΑ’/2-9-2013 (Β ́ 2278) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία χορηγήθηκε άδεια Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) με το διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΞΥΝΗ» στην «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με έδρα τον Πειραιά.
2. Την αριθμ. 120862/ΙΑ’/2-9-2013 (Β ́ 2278) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία χορηγήθηκε άδεια Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) με το διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΞΥΝΗ»
στην «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
3. Την αριθμ. 148301/ΙΑ’/11-10-2013 (B ́ 2700) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία χορηγήθηκε άδεια Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) με τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΞΥΝΗ» στην «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ» Iδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με έδρα τη Γλυφάδα Αττικής.
Β. 1. Τα αρχεία των ανωτέρω Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, των οποίων ανακαλούνται οι άδειες, όπως ανωτέρω ορίζεται, θα παραδοθούν, μερίμνει των διοικήσεων τους, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, στα εξής Δημόσια Ι.Ε.Κ.:
α) Στο δημόσιο Ι.Ε.Κ. Ηλιούπολης, Βουλιαγμένης 521 και Εθνάρχου Μακαρίου, Ηλιούπολη, Τ.Κ. 163 41, το αρχείο του Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) με το διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΞΥΝΗ» στην «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με έδρα τον Πειραιά.
β) Στο δημόσιο Ι.Ε.Κ. Γλυφάδας, Αγαμέμνωνος και Ιλίου 17, Γλυφάδα, Τ.Κ. 166 75, το αρχείο του Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) με τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΞΥΝΗ» στην «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ» Iδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με έδρα τη Γλυφάδα Αττικής.
γ) Στο δημόσιο Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, Ολυμπίου Διαμαντή 1, κτήριο Δημόκριτος, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 29, το αρχείο του Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) με το διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΞΥΝΗ» στην «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
2. Οι σπουδαστές των ανωτέρω Ι.Ι.Ε.Κ. δικαιούνται επι- στροφής των διδάκτρων που έχουν ήδη προκαταβάλει ενόψει της νέας εκπαιδευτικής περιόδου, δικαιούμενοι είτε μετεγγραφής σε άλλο Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. της περιοχής προτίμησής τους, όπου λειτουργεί τμήμα της ειδικότητας τους, είτε δωρεάν μετεγγραφής σε δημόσιο Ι.Ε.Κ., εφόσον λειτουργούν αντίστοιχα τμήματα με την ειδικότητά τους.
Αν δεν λειτουργούν τμήματα αντίστοιχα της ειδικότητάς τους είναι δυνατόν να συγκροτηθούν νέα κατόπιν απόφασης της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ..

Οι ανακλήσεις των ανωτέρω αδειών άρχονται από της δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Επίσης:
Α. Ανακαλείται η υπ αριθμ. 119414/ΙΑ/30-8-2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) με διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. «Ξυνή» στην εταιρεία «ΤΟΠΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Β ́ 2277/12-9-2013)
Β. 1. Το αρχείο του ανωτέρω Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, του οποίου ανακαλείται η άδεια, όπως ανωτέρω ορίζεται, θα παραδοθεί, μερίμνει της διοίκησής του, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μεταξουργείου, Αχιλλέως 37-39 και Μυλλέρου, Αθήνα, Τ.Κ. 404 38.
2. Οι σπουδαστές του ανωτέρω Ι.Ι.Ε.Κ. δικαιούνται επιστροφής των διδάκτρων που έχουν ήδη προκαταβάλει ενόψει της νέας εκπαιδευτικής περιόδου, δικαιούμενοι είτε μετεγγραφής σε άλλο Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. της περιοχής προτίμησής τους, όπου λειτουργεί τμήμα της ειδικότητας τους, είτε δωρεάν μετεγγραφής σε δημόσιο Ι.Ε.Κ., εφόσον λειτουργούν αντίστοιχα τμήματα με την ειδικότητά τους.

Αν δεν λειτουργούν τμήματα αντίστοιχα της ειδικότητάς τους είναι δυνατόν να συγκροτηθούν νέα κατόπιν απόφασης της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ..
Η ανάκληση της ανωτέρω άδειας άρχεται από της δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

COMMENTS

Όνομα

Αθλητικά Ανέκδοτα ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ Άποψη Αστεία ΓΕΓΟΝΟΤΑ Διάφορα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελλάδα ΕΠΙΣΤΉΜΗ εφημερίδες ΖΩΔΙΑ ΗΟΤ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΟΣΜΟΣ μαγειρική Μουσική Οικονομία Παράξενα Περιβάλλον ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΙΝΕΜΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΟΚ Συνταγές Σχέσεις Τεχνολογία ΥΓΕΙΑ Auto-Moto LIFESTYLE MEDIA TV
false
ltr
item
Gegonota.eu: Γιατί αφαιρούνται οι άδειες των ΙΕΚ Ξυνή και Mediterranean College Β. Ελλάδος-Κινδυνεύουν με Ισόβια!
Γιατί αφαιρούνται οι άδειες των ΙΕΚ Ξυνή και Mediterranean College Β. Ελλάδος-Κινδυνεύουν με Ισόβια!
https://1.bp.blogspot.com/-INEkS6cCypA/V9FJIJ_g2nI/AAAAAAACuD4/Eo_FegGYz7kGNLTDXPJQnkq_CGNdsT-PACLcB/s640/xiniiek.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-INEkS6cCypA/V9FJIJ_g2nI/AAAAAAACuD4/Eo_FegGYz7kGNLTDXPJQnkq_CGNdsT-PACLcB/s72-c/xiniiek.jpg
Gegonota.eu
http://www.gegonota.eu/2016/09/mediterranean-college.html
http://www.gegonota.eu/
http://www.gegonota.eu/
http://www.gegonota.eu/2016/09/mediterranean-college.html
true
7832213978187005671
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy