Μετεγγραφές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ – Ποιοι μπορούν να αλλάξουν σχολή – Παγίδες και ευκαιρίες

Το υπουργείο Παιδείας δημοσιοποίησε τον κατάλογο με τις αντιστοιχίες των τμημάτων για τη διαδικασία των μετεγγραφών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ ολόκλη...

Το υπουργείο Παιδείας δημοσιοποίησε τον κατάλογο με τις αντιστοιχίες των τμημάτων για τη διαδικασία των μετεγγραφών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ ολόκληρης της χώρας.

Αν και υπάρχουν συνολικά 86 τμήματα από τα οποία οι φοιτητές δεν θα έχουν το δικαίωμα μετεγγραφής καθώς δεν υπάρχει αντιστοιχία είναι χιλιάδες εκείνοι που μπορούν να αλλάξουν τμήμα με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται για τις μετεγγραφές που σύμφωνα με τον νόμο ο αριθμός τους δεν μπορεί να ξεπερνάει το 15% του συνολικού αριθμού ανά σχολή. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε κάποιες περιπτώσεις αλλάζοντας τμήμα και μετακινούμενοι σε ένα άλλο αλλάζει και το πτυχίο που θα λάβουν, θα έχουν δηλαδή διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα.

Για παράδειγμα ο απόφοιτος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μπορεί να εργαστεί ως δάσκαλος, ενώ ο απόφοιτος του αντίστοιχου τμήματος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα ασχοληθεί με την εκπαιδευτική πολιτική.

Αντίστοιχα ο απόφοιτος του τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης αποκτά την ιδιότητα του κοινωνικού λειτουργού, ενώ εάν αποφοιτήσει από το αντίστοιχο τμήμα του Παντείου θα έχει την ιδιότητα του κοινωνιολόγου.

Δείτε εδώ τις αντιστοιχίες των τμημάτων.

Την ίδια ώρα υπάρχουν και αρκετά παράδοξα. Για παράδειγμα δίδεται η δυνατότητα μετεγγραφής από το τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά αν και για το δεύτερο απαιτούνταν εξέταση και στα Αγγλικά, ενώ για το πρώτο όχι.

Δικαίωμα μετεγγραφής έχουν μάλιστα και επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε κάποιο τμήμα με λιγότερα μόρια. Παράδειγμα η σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Ξάνθης με εισαγωγή στα 11.965 μόρια που δίδει τη δυνατότητα μετεγγραφής στο αντίστοιχο τμήμα του Μετσόβιου όπου η βάση ήταν στα 19.990 μόρια.

Αντίστοιχα όσοι πέτυχαν να εισαχθούν στο Πιαδαγωγικό Ρόδου με 9.887 μόρια μπορούν να πάρουν μετεγγραφή για το τμήμα της Αθήνας με βάση εισαγωγής τα 14.670 μόρια.

Το έντυπο της αίτησης για μετεγγραφή

Από ποια τμήματα δεν είναι δυνατή η μετεγγραφή:

«Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (314)
«Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (240)
«Στατιστικής» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (329)
«Βιοτεχνολογίας» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (325)
«Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (328)
«Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. (152)
«Δημόσιας Διοίκησης» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. (124)
«Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Πειραιώς. (336)
«Ψηφιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς. (262)
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
«Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
«Μηχανικών Επιστήμης Υλικών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
«Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
«Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. (188)
«Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. (183)
«Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. (173)
«Μουσικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. (408)
«Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. (229)
«Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. (241)
«Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. (246)
«Επιστημών της Θάλασσας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
«Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
«Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
«Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.
«Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.
«Τεχνών Ήχου και Εικόνας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.
«Μουσικών Σπουδών» του Ιονίου Πανεπιστημίου.
«Ειδικής Αγωγής» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
«Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. (284)
«Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
«Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
«Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
«Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης» της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
«Κινηματογράφου» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
«Μουσικών Σπουδών» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. (409)
«Θεάτρου» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. (168)
«Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» του Πανεπιστημίου Πατρών (Αγρίνιο).
«Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου Πατρών (Αγρίνιο).
«Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
«Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
«Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Εισαγωγική κατεύθυνση «Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» του Τμήματος «Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» του Πανεπιστημίου Κρήτης.
«Μηχανικών Ορυκτών Πόρων» του Πολυτεχνείου Κρήτης.
«Μεσογειακών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου. (181)
«Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
«Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Πηγή: newsit.gr

COMMENTS

Όνομα

Αθλητικά Ανέκδοτα ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ Άποψη Αστεία ΓΕΓΟΝΟΤΑ Διάφορα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελλάδα ΕΠΙΣΤΉΜΗ εφημερίδες ΖΩΔΙΑ ΗΟΤ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΟΣΜΟΣ μαγειρική Μουσική Οικονομία Παράξενα Περιβάλλον ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΙΝΕΜΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΟΚ Συνταγές Σχέσεις Τεχνολογία ΥΓΕΙΑ Auto-Moto LIFESTYLE MEDIA TV
false
ltr
item
Gegonota.eu: Μετεγγραφές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ – Ποιοι μπορούν να αλλάξουν σχολή – Παγίδες και ευκαιρίες
Μετεγγραφές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ – Ποιοι μπορούν να αλλάξουν σχολή – Παγίδες και ευκαιρίες
https://2.bp.blogspot.com/-ONB3v62-40w/V_NWKBaQmrI/AAAAAAACxYo/Ch1uWogFyNAvD2iVcoG8MxiSQ04YSYmqQCLcB/s640/AEI1_533_355.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-ONB3v62-40w/V_NWKBaQmrI/AAAAAAACxYo/Ch1uWogFyNAvD2iVcoG8MxiSQ04YSYmqQCLcB/s72-c/AEI1_533_355.jpg
Gegonota.eu
http://www.gegonota.eu/2016/10/blog-post_4.html
http://www.gegonota.eu/
http://www.gegonota.eu/
http://www.gegonota.eu/2016/10/blog-post_4.html
true
7832213978187005671
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy